Внутрішня документація медзакладів

Юридична консультація щодо ведення документації медцентру може стати у нагоді всім приватним клінікам. Хоча медичні клініки можуть отримувати досить багато документів ззовні, наприклад, від контролюючих органів із вказівками або роз’ясненнями, а також від інших установ та безпосередньо від громадян, не менш важливою є внутрішня документація.

Пакет документів, які потрібно підготувати та вести приватному закладу охорони здоров’я в ході здійснення відповідної діяльності буде темою даної публікації.

Юридична консультація з документообігу

До внутрішньої документації відносять ту, що була створена у лікувальних або фармацевтичних установах різної форми власності та діє у її межах.

В середньому кількість внутрішніх документів медзакладу становить близько 200 одиниць, тобто, обсяг роботи передбачається досить великий. Внутрішня документація установи охорони здоров’я використовується в наступних напрямах її діяльності:

  • правовідносини з пацієнтами/покупцями (договори, правила тощо);
  • кадрові питання (заяви, журнали, інструкції тощо);
  • контроль якості послуг (положення й форми перевірки);
  • охорона праці та протипожежна безпека (інструкції, журнали, інструктажі);
  • обіг лікарських засобів;
  • звітність та облік (медичні карти, форми звітності та інше);
  • контроль відповідності санітарним нормам.

Таким чином, перелік досить багаточисельний та різноманітний — від уніфікованих клінічних протоколів до куточка споживача.

Поради медичного юриста

Оптимальний підхід до організації та успішного старту медичного бізнесу — попередня підготовка усієї необхідної для функціонування медичної установи документації. Тобто, почати її оформлювати варто одночасно із підготовкою до ліцензування. Проте за потреби медичний юрист може допомогти й після відкриття медичного центру шляхом приведення пакету внутрішніх документів у відповідність вимогам чинного законодавства.

Розробка внутрішньої документації, яка регламентує всю сферу діяльності з охорони здоров’я, дозволить запобігти більшості конфліктів із пацієнтами та споживачами, захистить репутацію та наявну конфіденційну інформацію. Тому варто заздалегідь звернутися до кваліфікованих фахівців, які не лише врахують нюанси конкретного закладу, але й використають юридичні знання та релевантний досвід, щоб гарантувати потрібний результат.

Больше новостей