10252020Headline:

Граждане ЕС тратят в год на наркотики 24 млрд евро

___________________________________________________________________________________________