11292020Headline:

Дилма Русеф временно отстранена от обязанностей президента Бразилии

___________________________________________________________________________________________