10302020Headline:

Альтернативна енергетика у сільскому господарстві

5179604

У роботі проаналізовано стан енергетичних проблем сільского господарства та шляхи їх вирішення. Проблема залишається актуальною, разом з тим відзначаються позитивні тенденції в її вирішенні, розробляються методи, які були б більш економічно вигідними та легко доступними для сільського господарства.

Для вирішення проблем енергоносіїв у сільському господарстві виникає необхідність розробки нових методів задоволення потреб у цих енергоносіях сільського господарства на основі нових джерел.

Нові джерела представленні у вигляді альтернативних джерел: сонячна енергія, здобуття енергії завдяки відходам біомаси в сільському господарстві, газові генератори та інші різновиди джерел, що дозволить отримати достатню кількість енергії, яка мала б економічно вигодні властивості і забезпечувала б потреби господарства.

Здобуття енергії завдяки альтернативним джерелам дало б можливість стати незалежним від інших джерел та дозволило б обходитись лише власними силами, маючи те, що надає, безпосередньо, природа та мають вони самі.

Сільське господарство, маючи великі відходи, які ідуть на перегній, з якого виділяється метан, може збирати його та використовувати, як для обігріву приміщень взимку, так і для генераторів, що виробляють електроенергію. Також мають можливість використовувати його для машин, що їздять на метані. Маючи великі посівні площі під технічні олійні культури, господарство може виробляти біопаливо для транспорту.

Отже у результаті дослідження бачимо, що сільське господарство має можливість забезпечувати себе саме за рахунок власних джерел енергії, які будуть не тільки економічно вигідними, але й екологічно чистими до навколишнього середовища, а ще можуть приносити додатковий прибуток від продажу решток енергії.

Ганущак Є.

___________________________________________________________________________________________